QuikClot ACS+

označiť produkt

Hemostatikum zeolitové adsorbčné - zabraňuje krvným stratám pri stredných až ťažkých krvácaniach povzbudením koagulácie.

QuikClot ™ je spravidla používaný tam, kde konvenčné metódy zastavenia ťažkého krvácania sú neadekvátne a zlyhávajú.

QuikClot ™ je derivátom vulkanickej pemzy, ktorá bola laboratórne upravená a účinkuje ako selektívna špongia. Je chemicky inertná a účinkuje na podklade fyzikálnom, nie chemickom. QuikClot ™ sa neabsorbuje organizmom a preto je ho možné bezpečne ponechať v rane tak dlho, ako je to potrebné. Molekuly vody sú adsorbované granulkami QuikClot ™. Toto spôsobuje rýchlu lokalizovanú koaguláciu a vytvorenie stabilnej krvnej zrazeniny v rôzne závažnych ranách.

Pre profesionálnych poskytovateľov prvej pomoci je najdôležitejším použitím QuikClot ™ zástava traumatického krvácania. Dosiahnutie hemostázy pomáha stabilizácii pacienta a poskytuje dlhší časový interval na jeho transport k ďaľšiemu odbornému ošetreniu.

Kedy použiť QuikClot ™?

 • dopĺňa bežné štandardné postupy pri prvej pomoci pri krvácavých poraneniach.
 • môže byť použitý ako doplnok ku štandardným „život zachraňujúcim“ postupom v prípade devastačných, veľkých a multiorgánových poraneniach, amputáciach a muskuloskeletárnych poraneniach.
 • má byť použitý pri štandardnej EMT/EMS terapii ako doplnok k poraneniam, u ktorých iné metódy  pri dosahovaní hemostázy zlyhali

Podmienky vyžadujúce zvýšenú pozornosť pri uvedených typoch rán:

 • Ventilové (nasávajúce) rany hrudníka:
  Buďte pozorní zvlášť na okolie takýchto rán, aby sa predišlo aspirácii QuikClot ™ do pľúc.
 • Striekajúce krvácanie
  z rozmerovo malých rán ako sú napr. rany po vstrele malým kalibrom vyžadujú zvláštnu starostlivosť a liečbu
 • Rany na hlave a skalpačné
  produkujú profúzne množstvá krvi, ktoré môžu spôsobovať ťažkosti z exotermickej reakcie po aplikácii QuikClot ™

 

Ako použiť QuikClot ™?

 • Ak stredne ťažké alebo ťažké krvácanie pokračuje, otvorte QuikClotTM na označenom mieste smerom od seba.
 • Z rany a jej okolia zotrite pretekajúcu krv a odstráňte gázu – ihneď vyplňte ranu textilnými vankúšikmi QuikClot ™. Použite dostatočné množstvo vankúšikov, aby ste pokryli povrch rany a mali istotu, že guľôčky vo vankúšikoch sú rovnomerne rozložené po celej rane.
 • Na ranu pokrytú vankúšikmi QuikClot ™ opäť pevne pritlačte sterilnú gázu najmenej na 3 minúty. Obviažte a utiahnite obväz tak, aby udržoval tlak na ranu.
 • Ihneď vyhľadajte LEKÁRSKU POMOC. Znehodnoťte nepoužité textilné vankúšiky hemostatika a prázdny obal ukážte zdravotníckemu personálu.

Sterilita: výrobok je sterilný

Balenie:

QuikClot  ACS+ ™ - guličky QC v 100g textilnom vankúšiku, vákuovo balené – balené po 1 ks

QuikClot  First response ™ – guličky QC v 25g textilnom vankúšiku, vákuovo balené – balené po 5 ks