GLUBRAN 2

označiť produkt

Chirurgické lepidlo.

Chirurgické lepidlo GLUBRAN 2 je medicínsko-chirurgicky prostriedok triedy III (na vonkajšie i vnútorné chirurgické použitie) zodpovedajúci požiadavkám Európskej smernice 93/42/CEE. GLUBRAN 2 je chirurgické syntetické lepidlo na cyano-akrylátovom základe upravenom pridaním výrobcom syntetizovaným monomérom. Chirurgické lepidlo GLUBRAN 2 má v tuhom stave výborné hemostatické a adhezívne vlastnosti a zabezpečuje účinnú antiseptickú bariéru proti najčastejšie sa vyskytujúcim infekčným alebo patogénnym faktorom počas chirurgických intervencií. Je to priesvitná a svetlo žltá kvapalina pripravená ihneď k použitiu. Výrobok v kontakte so živým tkanivom a vo vlhkom prostredí rýchlo polymerizuje vytvárajúc tenkú elastickú, veľmi odolnú vrstvu voči ťahu, ktorá zabezpečuje výbornú priľnavosť tkanív. Táto vrstva sa prirodzene prispôsobuje anatómii tkanív, na ktoré sa aplikuje, je vode nepriepustná. Ak je už raz stvrdnutá, je možné ju ľahko prepichnúť chirurgickým šicím materiálom. Doba polymerizácie závisí od typu vrstvy, s ktorou prichádza lepidlo do kontaktu, od povahy prítomných kvapalín a množstva aplikovaného prípravku. Pokiaľ je prípravok aplikovaný správne tak začína polymerizovať približne po 1-2 sekundách a polymerizačná reakcia sa ukončí po 60-90 sekundách, po ktorých dosiahne lepidlo svoju maximálnu mechanickú odolnosť. Po zaschnutí už lepidlo nemá žiadnu adhezívnu schopnosť, to znamená, že môžeme prikladať ďalšie vrstvy alebo chirurgické gázy bez rizika nežiaduceho prilepenia. Polymerizačná reakcia spôsobuje teplotu približne 45°C.

Kedy použiť GLUBRAN 2?

  • Kardiochirurgia aj detská
  • Cievna chirurgia
  • Neurochirurgia
  • Otorinolaryngológia
  • Detská chirurgia
  • Všeobecná chirurgia
  • Hrudná chirurgia
  • Gynekológia
  • Urológia
  • Intervenčná rádiológia a vaskulárna neurorádiológia

Nepoužívajte lepidlo priamo na cerebrálne tkanivo. Neaplikujte lepidlo priamo do lumenu ciev okrem prípadov liečby počas endoskopie GITu, intervenčnej rádiológie a vaskulárnej neurorádiológie. Lepidlo nemôže byť použité u precitlivelých pacientov, tehotných žien, krvácajúcich varixoch spôsobených juvenilnou cirhózou pečene neznámeho pôvodu a  na anastomózy periférnych nervov.

Ako použiť GLUBRAN 2?

Otvorte blister a nalejte fľaštičku s obsahom jednej dávky priamo pri operačnom stole do sterilného prostredia. Pred otvorením fľaštičky overte kvapalný stav lepidla a jeho priehľadnosť. Nepoužívajte výrobok pokiaľ je kalný a/alebo málo tekutý. Natiahnite lepidlo z jednorazovej ampulky pomocou sterilnej polypropylénovej inzulínovej striekačky (Luer) s ihlou 4-5 cm. Následne môže byť lepidlo aplikované po kvapkách priamo pomocou rovnakej striekačky s ihlou na inzulín (približne 1 kvapka na cm2) alebo pomocou priloženého aplikátora (dávkovač, katéter alebo rozprašovač ). Pred aplikáciou, ak je to možné, znovu očistite miesto, kde bude výrobok aplikovaný. Lepidlo aplikované v tomto malom množstve umožní dosiahnuť pri ukončenej polymerizácii tenkú adhezívnu vrstvu. Preto je veľmi dôležité neaplikovať viacero kvapiek na rovnaké miesto. Druhá (ďalšia) vrstva lepidla môže byť aplikovaná len v prípade, že tá prvá je už polymerizovaná. Prípadné zvyšky výrobku môžu byť odstránené pomocou suchého tampónu počas prvých 5-6 sekúd po aplikácii. Po nanesení a počas polymerizácie nie je vhodné dotýkať sa lepidla pretože by sa mohol odlúpiť a nenastal by želaný efekt. Lepidlo sa môže aj rozprašovať, v takom prípade radíme chrániť miesta okolo miesta ošetrenia.

Lepidlo musí byť používané iba kvalifikovanými vyškolenými lekármi, ktorí majú skúsenosti s jeho používaním. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nerešpektovaním inštrukcii popísaných v tomto technickom návode. Lepidlo je na jednorazové použitie. Nepoužívať lepidlo s nástrojmi obsahujúcimi silikón alebo polykarbonát. Zvyšky lepidla v jednorazovej ampulke nesmú byť znovu použité a musia byť znehodnotené. Lepidlo nesmie byť re-sterilizované. V ojedinelých prípadoch sa môže po aplikácii dostaviť mierna zápalová dočasná lokálna reakcia. Pri kožných aplikáciách vzniká počas polymerizácie exo-termická tepelná reakcia, ktorá ale neprekročí 45°C. Táto môže spôsobiť u niektorých precitlivelých pacientov (napríklad u detí a starších ľudí) pocit tepla v mieste aplikácie lepidla.

Skladovanie: Výrobok musí byť skladovaný pri teplote od 0°C do 4°C.

Sterilita: Výrobok je sterilný.

Zloženie: Ko-monomer NBCA – MS

Balenie: jednorazová ampulka 1ml ( G-NB2 ) – 6 ks v balení

jednorazová ampulka 0,50 ml ( G-NB2-50 ) – 10 ks v balení

jednorazová ampulka 0,25 ml ( G-NB2S-25 ) – 10 ks v balení

Aplikačné pomôcky:  dávkovač, rozprašovač, katéter laparoskopický  -  balené po 1 ks