GLUBRAN - Tiss

označiť produkt

Chirurgické lepidlo.

Kožné lepidlo GLUBRAN TISS je medicínsko-chirurgicky prostriedok Triedy IIa na vonkajšie použitie zodpovedajúci požiadavkám Európskej smernice 93/42/CEE. GLUBRAN TISS je sterilné lepidlo na kožu pripravené k okamžitému použitiu na cyano-akrylátovom základe. Je to sýto žltá tekutina, ktorá pri kontakte s tkanivom rýchlo polymerizuje vytvárajúc tenkú, vode nepriepustnú, elastickú a veľmi voči ťahu odolnú vrstvu zabezpečujúcu výbornú priľnavosť tkanív. Po polymerizácii lepidlo stráca svoju adhezívnu schopnosť. Polymerizované lepidlo vytvára výbornú antimikrobiálnu bariéru proti najčastejšie sa vyskytujúcim infekčným baktériám.

Kedy používať GLUBRAN – TISS ?

Sutúra kože na operačnej sále, na pohotovostných ambulanciách, v detskej chirurgii, estetickej medicíne.

Ako používať GLUBRAN – TISS ?

Otvorte blister a vyberte fľaštičku s obsahom jednej sterilnej dávky. Pred otvorením fľaštičky overte tekutý stav lepidla a jeho priehľadnosť. Nepoužívajte výrobok pokiaľ je kalný a/alebo málo tekutý. Lepidlo musí byť použité hneď po otvorení fľaštičky. Nikdy sa nesmie lepidlo aplikovať do otvorenej rany ale len na kožu, potom čo boli úplné spojené obe strany rany, ktoré boli predtým dôkladne vyčistené a vysušené. Okraje rany musia byť držané spolu počas približne 1 minúty. Keď prebehne polymerizácia, žiadna oprava už nie je možná. Lepidlo odpadne samo po 5-8 dňoch od aplikácie.

Nepoužívať pri chronických alebo zapálených ranách.

Lepidlo musí byť vždy aplikované v malom. Ďalšia vrstva lepidlo môže byť nanesená na prvú len v prípade, že táto už polymerizovala. Prípadne nadbytky výrobku môžu byť odstránené suchým tampónom počas prvých 5-6 sekúnd po aplikácii. Vyhnite sa akéhokoľvek kontaktu s očami. V prípade nehody ihneď oči vypláchnite vodou. V prípade polymerizácie sa výrobok sám odlepí po 2-3 dňoch. V prípade, že lepidlo príde do kontaktu s chirurgickými nástrojmi môže byť odstránené pomocou acetónu.

Lepidlo musí byť používané iba kvalifikovanými vyškolenými lekármi, ktorí majú skúsenosti s jeho používaním. Používateľ je zodpovedný za správne používanie výrobku. Nepoužívajte lepidlo pokiaľ je zakalené alebo málo tekuté. Lepidlo je len na jednorazové použitie. Zvyšky lepidla v jednorazovej dóze nesmú byť znovu použité a musia byť znehodnotené. V niektorých ojedinelých prípadoch sa môže po aplikácii dostaviť mierna zápalová dočasná lokálna reakcia. Tepelná reakcia, ktorá vzniká pri polymerizácii, aj keď neprekročí 45°C, môže spôsobiť u niektorých precitlivených pacientov (napríklad u detí a starších ľudí) pocit tepla v mieste aplikácie lepidla.

Skladovanie: Výrobok musí byť skladovaný pri teplote od 0°C do 4°C

Sterilita: Výrobok je sterilný.

Zloženie: NBCA (n-butyl 2 cyanoacrylat), OCA ( 2- Octyl cyanoacrylat)

Balenie: jednorázová ampulka 0,50 ml ( G-NBOC) + aplikačný nástavec  -  10 ks v balení

Certifikáty