Nádoby na zdravotnícky odpad

označiť produkt

Plastové nádoby na medicínsky odpad.

Nádoby určené na jedno použitie, na zber a uloženie nebezpečného drobného odpadu, vrátane jednorázových ihiel, skalpelov, pipiet, atď., ktorý vznikol činnosťou všetkých typov zdravotníckych zariadení.

Zárezy vo viečku slúžia k odstráneniu použitých injekčných ihiel bez dotyku ľudskej ruky. Praktické a vhodné pre všetku lekársku prax, laboratória a pod.

Nádoby spĺňajú všetky požiadavky na ukladanie biologického materiálu vrátane Metodického odporučenia o zaobchádzaní s odpadmi zo zdravotníctva. Nádoby možno polepiť etiketou nebezpečný odpad.

Nádoby spĺňajú podmienky zákona 553/2007 o nakladaní a likvidácii nebezpečných odpadov podľa § 9.

Nádoby, vrátane obsahu sú spáliteľné v špecializovaných spaľovniach, pri ich spaľovaní sa neuvoľňujú do ovzdušia žiadne životu a zdraviu nebezpečné látky.

Veľkosti nádob  -  dopredaj

objem nádoby 0,8 L